In Digitaal Actief Zeeland werden groepsactiviteiten online georganiseerd. Via een door Empowercare beschikbaar gesteld platform waar zorgaanbieders uit de regio digitale  dagbestedingsactiviteiten konden aanbieden. Gezamenlijk namen zij verantwoordelijkheid voor het activiteitenaanbod en de begeleiding ervan. Zowel cliënten van zorginstellingen als thuiswonenden konden deelnemen. Voorbeelden van de activiteiten: live bingo, bewegen op muziek, een tour door het Rijksmuseum, verschillende medialessen, allerlei knutselactiviteiten of gitaar of piano leren spelen.

Opvolging DAZ
DAZ heeft laten zien dat met een digitaal activiteitenaanbod kan worden bijgedragen aan ontmoeting, dag structurering en zingeving bij specifieke cliëntgroepen. Zorgaanbieders verschillen echter van mening over de wijze waarop ze hier opvolging aan willen geven. Een drietal zorgaanbieders (Schutse Zorg Tholen, Ter Weel en Zorgboerderij Rust na Onrust) heeft de keuze gemaakt om door te gaan met Digitaal Actief Zeeland. Omdat het in stand houden van het gezamenlijke platform een grote druk legt op organisaties en hun werkers zullen de activiteiten voortaan via andere kanalen aangeboden gaan worden.

Activiteitenbegeleidster en oudere vrouw doen hand omhoog