In de pilot Tuus in Smerdiek werd rechtstreeks samengewerkt  met de inwoners en organisaties uit Sint Maartensdijk.  Zij droegen zelf de thema’s aan die voor hen belangrijk zijn als het gaat om langer zelfstandig thuis wonen. Empowercare heeft de gemeenschap geholpen om aan deze thema’s te werken en tot structurele verbeteringen te komen.

Opvolging Tuus in Smerdiek
In Tuus in Smerdiek hebben concrete activiteiten ervoor gezorgd dat onderlinge verbindingen zijn versterkt en contacten zowel zijn verbreed als verdiept. Vanuit de gemeenschap ligt er de wens om dit vast te houden en verder te verduurzamen. De gemeenschap wil ook een gesprekspartner zijn voor zorgaanbieders en de gemeente. Ze willen toewerken naar een situatie waarin gemeente en zorgaanbieders hun activiteiten afstemmen op de vragen en de behoeften van de inwoners en hier gezamenlijk uitvoering aan geven. De vrijwilligers van Tuus in Smerdiek zijn in gesprek met de gemeente Tholen en zorgaanbieders. Er wordt een plan uitgewerkt om met elkaar aan deze nieuwe opgave te kunnen gaan werken.

Magazine Tuus In Smerdiek
Tuus In Smerdiek Bijeenkomst