Digitaal Thuis in Zeeland

Zo lang mogelijk zelfstandig, verantwoord thuis in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Dat is de wens van veel ouderen en als maatschappij een uitdaging waar we voor staan. Slimme oplossingen zijn nodig om goede zorg en kwaliteit van leven te blijven garanderen. Met de inzet van eHealth kijken we naar digitale mogelijkheden om de zorg
te verbeteren.

 

Start pilot
Binnen EMPOWERCARE is SWVO met een viertal thuiszorgaanbieders en drie gemeenten de pilot Digitaal Thuis in Zeeland gestart. In vier kernen in Zeeland, te weten de gemeenten Borsele en Tholen, de kern Wolphaartsdijk en de wijk Goes-Oost, gaan we in een vroeg stadium inwoners en hun omgeving ondersteunen in de regie over hun eigen gezondheid. Met het doel om deze inwoners langer en zelfstandig thuis te laten wonen, eenzaamheid te verminderen en uiteindelijk ook de druk op de professionele zorg te verlagen.
 

De aanpak van Digitaal Thuis in Zeeland

 • Vroegsignalering
  In het voorliggend veld van de formele zorg schakelen we een brede kring van betrokkenen in om vroegtijdig een mogelijke hulpvraag bij inwoners te herkennen. Zowel huishoudelijk professionals van de deelnemende zorgorganisaties, alsook lokale partijen en initiatieven zijn alert op zorgelijke situaties. Een signalering van mogelijke kwetsbaarheid wordt aangemeld bij een daarvoor getrainde preventiemedewerker. Deze professionals werken voor gemeenten of bij thuiszorgaanbieders. Deze preventiewerkers zijn bekend met de beschikbare oplossingen en gaan met de inwoner in gesprek welke oplossing helpend kan zijn voor de persoonlijke leefsituatie.
 • Digitaal Thuis
  Deze inwoners laten we aansluiten op het bestaande eHealth platform ‘Digitaal Thuis’ van de leverancier Mobile Care. ‘Digitaal Thuis’ is een breed pakket aan diverse eHealth-functionaliteiten om de zelfredzaamheid en veiligheid te vergroten en oplossingen om het sociaal netwerk te verbreden. Het uitgangspunt is het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, waarin de focus ligt op de inwoner en zijn/haar persoonlijke doelen. De inwoner krijgt dus de toepassingen die optimaal aansluiten op zijn of haar behoefte. Digitaal Thuis is al een bewezen effectieve eHealth toepassing die door verschillende zorgverzekeraars ondersteund wordt. Na installatie van de gekozen oplossingen helpen we de deelnemer zorgvuldig om vaardig te worden met de toepassingen.  
 • Positieve Gezondheid
  Gezondheid is voor mensen niet alleen hun lichamelijke gezondheid. Vooral een betekenisvol leven is belangrijk. Kun je je bijvoorbeeld voldoende redden? Voel je je gelukkig of misschien juist eenzaam? En is er misschien medische zorg nodig of steun uit je omgeving? Het gaat erom dat jij je gezond en energiek voelt, op de manier die bij jou past. De pijlers van positieve gezondheid zijn: Eenzaamheid, Meedoen, Mobiliteit, Veiligheid en Vitaliteit & Voeding. 

Voorbeelden van eHealth oplossingen
Het pakket van Digitaal Thuis bestaat uit technologische hulpmiddelen om de zelfredzaamheid en veiligheid te vergroten, maar ook uit leefstijlcoaching en oplossingen om het sociaal netwerk te verbreden. Daarbij valt te denken aan:

 • Hulpmiddelen voor dagstructuur zoals de sociale robot Alpha, digitaal memo bord, zorgrobot Tessa of de applicatie ‘Nettie Goedendag’ die gekoppeld is aan het persoonlijk zorgdossier;
 • Apps voor mantelzorgers/vrijwilligers om taken te coördineren of op afstand te monitoren hoe het met iemand gaat;
 • iPad/smartphones voor beeldbelfunctionaliteiten, geconfigureerd op persoonlijk niveau;
 • Coaching op afstand door een welzijns- of leefstijlcoach;
 • Technologie voor monitoring en slimme alarmering waaronder zorghorloge Vivago, GPS horloges, Medische wearable Sidly, Apple Watch, Fitbit, Whitings, Sensara.

Wijkgerichte aanpak
Digitaal Thuis willen we graag succesvol maken in het sociaal domein Hoe eerder we de eigen regie kunnen bevorderen en de eenzaamheid kunnen verkleinen, in dit geval met digitale middelen, hoe beter de preventieve werking. Ook komen de kwetsbare burgers eerder in beeld die normaal pas op een later tijdstip instromen met een grotere zorg- en ondersteuningsvraag. Samen met de gemeenten Goes, Borsele en Tholen werken we aan een wijkgerichte aanpak en zorgen we ervoor dat het netwerk van een kwetsbaar persoon niet alleen afhankelijk is van familie en directe vrienden of professionals, maar dat de cirkel van betrokkenen veel breder wordt.

 

Verloop pilot
In september 2021 zijn de professionals getraind in de aanpak en daarna zijn de eerste deelnemers aangesloten. Dat aantal deelnemers kan nog steeds groeien; we streven in totaal naar 100 deelnemende inwoners. Na zes maanden gebruik evalueren we wat de toegevoegde waarde van de inzet van Digitaal Thuis in de wijken en kernen is geweest en stemmen we de mogelijkheden voor eventuele continuering af met de deelnemers.

 

In deze animatie wordt de werking van Digitaal Thuis toegelicht. 

 

Hier te downloaden: INFOGRAPHIC


Deelnemen
Wilt u ook deelnemen? Benieuwd welke toepassingen van Digitaal Thuis voor u wat kunnen bieden? Bel dan de klantenservice op 085 047 35 57. Zij zijn deskundig over de mogelijkheden en helpen u graag verder. Of meld u direct aan via onderstaand aanmeldformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen voor verdere afstemming. 

 

Contact
Voor meer informatie of vragen over de pilot kunt u terecht bij de projectmanager André Walhout via telefoonnummer (06) 824 750 73 of via email andre@awimpact.nl
 

 

Aanmeldformulier Digitaal Thuis in Zeeland

 

 

 
1 Begin 2 Voltooid

Ik ga akkoord dat er contact wordt opgenomen voor een vrijblijvend gesprek.