Digitaal Thuis in Zeeland

Zo lang mogelijk zelfstandig, verantwoord thuis in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Dat is de wens van veel ouderen en als maatschappij een uitdaging waar we voor staan. Slimme oplossingen zijn nodig om goede zorg en kwaliteit van leven te blijven garanderen. Met de inzet van eHealth kijken we naar digitale mogelijkheden om de zorg te verbeteren.

 

Start pilot
Binnen EMPOWERCARE zijn SWVO en de thuiszorgorganisaties Iriz Thuiszorg, Lelie Zorggroep, Schutse Zorg en SVRZ de pilot Digitaal Thuis in Zeeland gestart. In vier kernen in Zeeland, te weten Wolphaartsdijk, Goes-Oost, Sint Maartensdijk en Heinkenszand gaan we in een vroeg stadium inwoners en hun omgeving ondersteunen in de regie over hun eigen gezondheid. Met het doel om deze inwoners langer en zelfstandig thuis te laten wonen, eenzaamheid te verminderen en uiteindelijk ook de druk op de professionele zorg te verlagen.

 

De aanpak van Digitaal Thuis in Zeeland

Vroegsignalering
We beginnen met het trainen van huishoudelijk professionals van de deelnemende zorgorganisaties in het herkennen van een mogelijke hulpvraag bij inwoners. De professionals melden een signalering van mogelijke kwetsbaarheid aan bij de aangewezen preventiemedewerker. Vervolgens gaat deze getrainde  deskundige met de inwoner in gesprek welke oplossing helpend kan zijn voor de persoonlijke leefsituatie.

Digitaal Thuis
Deze inwoners laten we aansluiten op het bestaande eHealth platform ‘Digitaal Thuis’ van de leverancier MobileCare. ‘Digitaal Thuis’ is een pakket aan diverse eHealth-functionaliteiten om de zelfredzaamheid en veiligheid te vergroten en oplossingen om het sociaal netwerk te verbreden. Het uitgangspunt is het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, waarin de focus ligt op de inwoner en zijn/haar persoonlijke doelen. De inwoner krijgt dus de toepassingen die optimaal aansluiten op zijn of haar behoefte. Digitaal Thuis is al een bewezen effectieve eHealth toepassing die door verschillende zorgverzekeraars ondersteund wordt.

Positieve Gezondheid
Gezondheid is voor mensen niet alleen hun lichamelijke gezondheid. Vooral een betekenisvol leven is belangrijk. Kun je je bijvoorbeeld voldoende redden? Voel je je gelukkig of misschien juist eenzaam? En is er misschien medische zorg nodig of steun uit je omgeving? Het gaat erom dat jij je gezond en energiek voelt, op de manier die bij jou past. De pijlers van positieve gezondheid zijn:
Eenzaamheid, Meedoen, Mobiliteit, Veiligheid en Vitaliteit & Voeding.

 

Voorbeelden van eHealth oplossingen
Het pakket van Digitaal Thuis bestaat uit technologische hulpmiddelen om de zelfredzaamheid en veiligheid te vergroten, maar ook uit leefstijlcoaching en oplossingen om het sociaal netwerk te verbreden.
Daarbij valt te denken aan:
- Hulpmiddelen voor dagstructuur zoals de sociale robot Alpha, digitaal memo bord, zorgrobot Tessa of de applicatie ‘Nettie Goedendag’ die gekoppeld is aan het persoonlijk zorgdossier;
- Apps voor mantelzorgers/vrijwilligers om taken te coördineren of op afstand te monitoren hoe het met iemand gaat;
- iPad/smartphones voor beeldbelfunctionaliteiten, geconfigureerd op persoonlijk niveau;
- Coaching op afstand door een welzijns- of leefstijlcoach;
- Technologie voor monitoring en slimme alarmering waaronder zorghorloge Vivago, GPS horloges, Medische wearable Sidly, Apple Watch, Fitbit, Whitings, Sensara.

 

Voorliggend veld en wijkgerichte aanpak
Naast de deelnemende thuiszorgorganisaties binnen de pilot, willen we Digitaal Thuis ook succesvol maken in het sociaal domein. We focussen op het voorliggend veld door in te zetten op vroegsignalering door een ruime kring van betrokkenen. Hoe eerder we de eigen regie kunnen bevorderen en de eenzaamheid kunnen verkleinen, in dit geval met digitale middelen, hoe beter de preventieve werking. Ook komen de kwetsbare burgers eerder in beeld die normaal pas op een later tijdstip instromen met een grotere zorg- en ondersteuningsvraag. Samen met de gemeenten Goes, Borsele en Tholen werken we aan een wijkgerichte aanpak en zorgen we ervoor dat het netwerk van een kwetsbaar persoon niet alleen afhankelijk is van familie en directe vrienden of professionals, maar dat de cirkel van betrokkenen veel breder wordt.

 

Verloop pilot
In september 2021 zullen de eerste cliënten in de pilot worden geholpen. We proberen zo’n 100 inwoners deel te laten nemen. Na zes maanden stellen we een rapportage op wat de toegevoegde waarde van de inzet van Digitaal Thuis in de wijken en kernen is geweest.

 

Contact
Voor meer informatie of vragen over de pilot kunt u terecht bij André Walhout via telefoonnummer (06) 824 750 73 of via email andre@awimpact.nl .

In deze animatie wordt de werking van Digitaal Thuis toegelicht.