Ouderen en mensen met een chronische beperking worden lang niet altijd betrokken bij de beslissingen over hun eigen gezondheid en welzijn. In Empowercare hebben we samen met hen gekeken hoe de lokale gemeenschap en technologische hulpmiddelen kunnen helpen bij het langer zelfstandig thuis wonen. Binnen dit project werkten SWVO en Solidarity University samen.

Na drie jaar EMPOWERCARE is het project afgerond.
Lees hier het eindrapport van Empowercare Zeeland.

Samenwerken aan innovatie en veranderingen

SWVO heeft met het Empowercare project een bijdrage kunnen leveren aan de innovatie van de zorg in Zeeland. Empowercare is gericht op leren in de praktijk. Samen met direct betrokkenen (eindgebruikers, mantelzorgers, zorgaanbieders en gemeenten) werden verschillende projecten uitgevoerd om gezamenlijk te leren en te ontdekken hoe ouderen en mensen met een chronische beperking geholpen kunnen worden bij het langer zelfstandig thuis wonen.

Bijdrage vanuit de Europese Unie, Provincie Zeeland en gemeenten Oosterschelderegio
Het Empowercare project werd financieel mogelijk gemaakt door Interreg VA 2Seas-programma
(€ 4.101.837,03), een bijdrage van de Provincie Zeeland en de gemeenten van de Oosterschelderegio. SWVO en Solidarity University werkten in EMPOWERCARE samen met partners uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk en België.

Mensen aan tafel aanwezig bij een presentatie

Empowercare (internationaal) project

EMPOWERCARE is meer dan EMPOWERCARE Zeeland. Ook internationaal zijn er allerlei projecten opgezet. Op de website van Moodle is meer informatie te vinden over Empowercare Zeeland en over de internationale projecten die ook binnen dit project zijn opgezet.

Zie hier de website van het internationale project:  www.empowercare.eu

Zie hieronder het internationale eindrapport en het evaluatierapport:

 

Drie pilots

Binnen EMPOWERCARE is er aan een groot aantal pilots gewerkt, daarvan worden er drie onder verantwoordelijkheid van SWVO en Solidarity University uitgevoerd. Dit zijn:

  1. Digitaal Thuis in Zeeland (DTiZ)
    Ondersteunen van individuen in de thuissituatie door inzet van technologische hulpmiddelen
  2. Digitaal Actief Zeeland (DAZ)
    Ondersteunen van groepen door inzet van een digitaal platform voor groepsactiviteiten
  3. Tuus in Smerdiek
    Ondersteunen van een gemeenschap door het versterken van verbindingen en samenhang