Tuus in Smerdiek

De EMPOWERCARE aanpak gaat niet alleen over het zoeken naar technologische oplossingen en de inzet van digitale middelen. De aanpak stimuleert ook de zelfredzaamheid (empowerment) van ouderen en gemeenschappen door samenlevingen weer vitaal en veerkrachtig maken. Met de pilot Tuus in Smerdiek werken we samen met inwoners en organisaties uit Sint Maartensdijk aan oplossingen om prettig ouder te kunnen worden in het dorp. Dat betekent veelal elkaar helpen, samenwerken en beter naar elkaar omkijken. Op die manier willen we de leefomstandigheden en sociale cohesie bevorderen.

 

In het voorjaar van 2020 is de pilot Tuus in Smerdiek van start gegaan. Met inwoners en organisaties uit het dorp zijn diverse fysieke en (door corona) digitale bijeenkomsten georganiseerd. Bij de bijeenkomsten kwamen vragen aan bod zoals “Wat is Smerdiek voor een dorp?” en “Wat is ervoor nodig om het leven voor ouderen in Smerdiek prettiger te maken?”. Heel kort samengevat, kwam dit beeld uit de antwoorden naar voren: Smerdiek heeft nog veel voorzieningen maar deze voorzieningen nemen wel af. Ondernemers komen steeds meer onder druk te staan en ook verenigingen krijgen het moeilijker. Huisvesting, eenzaamheid, verbinding en identiteit zijn de vier grote thema’s tijdens de bijeenkomsten. Aanvullend op de bijeenkomsten zijn er ook interviews afgenomen met bewoners, in samenwerking met het Zorgloket. Op deze manier is veel informatie vanuit de inwoners zelf opgehaald.

 

Eén van de resultaten uit de pilot is de ontwikkeling van het magazine ‘Tuus in Smerdiek’. Er zijn heel veel verschillende partijen (de woningbouwvereniging, welzijnsorganisaties, het Zorgloket, overheden om er maar een paar te noemen) die in Sint-Maartensdijk hard werken voor het dorp en de inwoners. Maar veel inwoners zijn helemaal niet op de hoogte van hun werk en de initiatieven die ze opzetten. Daarom hebben al die partijen gezamenlijk besloten om een magazine uit te brengen: ‘Tuus in Smerdiek’. Zo zijn inwoners beter op de hoogte van wat er speelt en kunnen ze gebruik maken van interessante regelingen of meedoen aan mooie plannen. Dat komt de leefbaarheid van het dorp dan weer ten goede. In 2021 zijn er inmiddels al twee edities van het magazine uitgegeven.
Deze zijn te bekijken via de website van Tuus in Smerdiek waar ook meer informatie over de pilot te vinden is.

 

Meer informatie over Tuus in Smerdiek? Neem dan contact op met: Marjan de Smit, tel: 06 83331251 of e-mail: m.desmit@swvo.nl