Binnen de Wmo werken gemeenten en zorgaanbieders in de Oosterschelderegio met verschillende maatwerkvoorzieningen. Deze voorzieningen noemen we ‘bouwstenen’. Vanaf 1 januari 2020 werken we met een nieuwe bouwsteen: ‘Waakvlam’.

Over de waakvlam

De waakvlam wordt ingezet bij cliënten waar de begeleiding geleidelijk kan worden afgebouwd. Door de Waakvlam zijn korte contactmomenten tussen cliënt en begeleiding mogelijk, die niet op regelmatige basis plaatsvinden. Zodra de cliënt weer voldoende zelfredzaam is, kan de ondersteuning worden stopgezet.

Het is de bedoeling dat zorgprofessionals waar mogelijk de Waakvlam toepassen. Een indicatie voor het gebruik van deze bouwsteen kan aangevraagd worden bij het Wmo-loket van de gemeenten Tholen, Schouwen–Duiveland, Veere of GR de Bevelanden.

Lees meer over de waakvlam in de factsheet