Trots op 30 jaar SWVO taart

SWVO bestaat 30 jaar. En dat vieren wij met taart!

30 jaar geleden is SWVO begonnen met zes medewerkers. Inmiddels 30 jaar verder bestaat ons team uit 20 enthousiaste collega’s die samenwerken aan verschillende beleidsterreinen op het gebied van zorg- en welzijn.

Het SWVO is begonnen vanuit de Bevelanden en Tholen als bestuurlijk experiment. De ervaringen met de regionale samenwerking waren zo succesvol dat de gemeenten besloten om in 1998 de GR ‘SWVO’ op te richten waarbij ook de gemeente Schouwen-Duiveland aansloot. In de loop der jaren hebben de gemeenten ook een aantal andere taken voor de regionale beleidsontwikkeling bij het SWVO ondergebracht zoals: inkoop en het contractbeheer van Wmo-voorzieningen, maatschappelijk werk en cliëntondersteuning, volwasseneducatie, gezondheidsbeleid, leerlingenvervoer, cultuur en bibliotheekwerk. Dit altijd vanuit het oogpunt dat samenwerking in de regio voor gemeenten van meerwaarde moet zijn.

SWVO is in de loop der jaren een duidelijk aanspreekpunt en betrouwbare partner geworden voor gemeenten, zorgaanbieders, vervoerders en andere contractpartijen. SWVO is een platform van waaruit innovaties op de verschillende beleidsterreinen hun oorsprong vinden.