Taak en werkwijze

Het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) is een zogenoemd openbaar lichaam op basis van een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen. Het SWVO voert taken uit binnen het sociaal domein, globaal onderverdeeld in de volgende thema’s:

 

Zorg en gezondheid

Voorzieningen Wmo

Jeugd

Volwasseneneducatie

Cultuur en bibliotheek

Leerlingenvervoer

 

Het SWVO heeft bovendien een overleg- en adviesfunctie op andere en nieuwe terreinen van welzijn en zorg. 

 

Het SWVO heeft een Algemeen  Bestuur dat jaarlijks gemiddeld vijf keer bij elkaar komt. De vergaderdata in 2019 zijn: 6 februari, 10 april, 19 juni, 2 oktober en 11 december.

De vastgestelde besluitenlijsten en de laatste agenda vindt u onder Documenten en Publicaties. De vergaderstukken zijn in te zien bij het bestuurssecretariaat; maak daarvoor een afspraak.

Het secretariaatsbureau, onder leiding van de ambtelijk secretaris, ondersteunt dit bestuur bij de beleids- en uitvoeringstaken. De besluitvorming in het bestuur wordt voorbereid in ambtelijke werk- en projectgroepen voor de verschillende thema’s. Het managementoverleg, waarin de hoofden welzijn en zorg van de gemeenten zijn vertegenwoordigd, heeft hierbij een coördinerende rol.

Het secretariaat van het SWVO ondersteunt het bestuurlijk overleg, het managementoverleg en de ambtelijke overleggen. Daarnaast heeft het secretariaat een taak in de ontwikkeling en uitvoering van beleid namens de samenwerkende gemeenten in de Oosterschelderegio.