Algemeen bestuur SWVO

 • Paula Schot, voorzitter (Schouwen-Duiveland)
 • Corniel van Leeuwen (Tholen)
 • Annebeth Evertz (Kapelle)
 • Dirk Verburg (Reimerswaal)
 • Marga van de Plasse (Borsele)
 • André van der Reest (Goes)
 • Anja Slenter-Jamar (Noord-Beveland)

Ambtelijk secretaris

 • Hans Zoun

Kernteam SWVO

 • Hans Zoun, directeur
 • Lianda van Ineveld, secretariaat
 • Ciska Cornelis, beleidsadviseur volwasseneducatie, cultuur en  bibliotheek
 • Cora Israël, beleidsadviseur voorzieningen Wmo en e-health
 • Karin Jonker, beleidsadviseur zorg en gezondheid en jeugd
 • Jolanda Ruijten, data-analist
 • Sandra Schuurman, beleidsadviseur voorzieningen Wmo
 • Shamary Sabandar, beleidsmedewerker voorzieningen Wmo
 • Peter Verburg, beleidsadviseur voorzieningen Wmo en Regiotaxi
 • Rana Wisse, beleidsadviseur
 • Gerrie de Reiger, personeel en organisatie
 • Maaike Louwerse, communicatieadviseur
 • Eljo Gubbels, financiën
 • Ron van Rosevelt, financiën
 • Bianca Visser, financiën
 • Ilona Geluk, Consulent Loket Leerlingenvervoer
 • Ellen Jansen, Consulent Loket Leerlingenvervoer
 • Martine de Groene, administratief medewerker
 • Judith Tielkemeijer, administratief medewerker

 

CZW Bureau

CZW Bureau is organisatorisch ondergebracht bij het SWVO. Dit bureau voert beleidstaken uit voor alle Zeeuwse gemeenten op het terrein van:

– maatschappelijke opvang, beschermd wonen en vrouwenopvang;
– jeugd en alcohol;
– huiselijk geweld;
– antidiscriminatie (Anti Discriminatie Bureau Zeeland