Na drie jaar EMPOWERCARE is het einde van het project in zicht. Momenteel zijn we als projectteam nog druk bezig met de afronding. In deze laatste nieuwsbrief vertellen we over wat er zoal is gerealiseerd (en geleerd) en willen we alle betrokken partijen bedanken.

Leerproces
In EMPOWERCARE hebben we veel geleerd van en met elkaar. Ons driejarig leerproces kun je teruglezen in het eindrapport. In dit rapport vind je ook informatie over de drie pilotprojecten die we in de Oosterschelderegio hebben uitgevoerd: Tuus in Smerdiek, Digitaal Thuis in Zeeland en Digitaal Actief Zeeland. Stuk voor stuk zijn het waardevolle leertrajecten geweest. In alle pilots hebben we eenzelfde aanpak  gevolgd. Er zijn uiteenlopende activiteiten uitgevoerd, waarbij steeds kritisch is  gekeken naar hoe het werkte. Hóé we zaken aanpakten was daarbij zeker zo belangrijk als wát we aanpakten. Luisteren naar de onderliggende vragen en behoeften van de betrokkenen bleek essentieel.

Pilotprojecten
Voor Tuus in Smerdiek werd gekeken hoe de gemeenschap van Sint-Maartensdijk kon worden versterkt. Daarvoor werd geluisterd naar de wensen van het dorp, werd er aangesloten bij bestaande initiatieven en werd er gefaciliteerd. Meer via de site van Solidarity University en in het eindrapport.
Voor Digitaal Thuis in Zeeland werd onderzocht hoe we digitale hulpmiddelen kunnen inzetten om zelfstandigheid van ouderen te verbeteren en daarbij werden trainingen opgezet, waren er heel veel contactmomenten én werd er door de ouderen zelf veel uitgeprobeerd. Meer via de site van SWVO en in het eindrapport.

Binnen Digitaal Actief Zeeland werd gekeken of met digitale activiteiten aan dezelfde doelen kan worden gewerkt als met fysieke dagbesteding en of met het digitale aanbod ook andere groepen kunnen worden bereikt. Er werden digitale activiteiten ontwikkeld en er werden mensen gezocht die deze wilden uitproberen. Meer via de site van Digitaal Actief Zeeland en in het eindrapport.

De mensen achter de pilotprojecten
Wil je weten hoe betrokkenen hebben meegewerkt aan de pilots? Lees het terug in ons verhalenarchief onder de rubriek ‘de drie vragen aan’ op de website.

Meer Empowercare
EMPOWERCARE is meer dan EMPOWERCARE Zeeland. Ook internationaal zijn er allerlei projecten opgezet. Op de website van Moodle is meer informatie te vinden over Empowercare Zeeland en over de internationale projecten die ook binnen dit project zijn opgezet.

Zie hier de website van het internationale project:  www.empowercare.eu

Zie hieronder het internationale eindrapport:

Bedankt!
EMPOWERCARE is mogelijk gemaakt door de inzet van een groot aantal betrokkenen. Dank aan alle ouderen, mantelzorgers, cliënten, vrijwilligers en professionals voor hun inhoudelijke bijdrage en de Provincie Zeeland voor de financiële bijdrage. We halen even Jaap Kloet aan om het algehele sentiment weer te geven:

“Ik heb veel waardering voor de groep en de mooie bijdrage die iedereen levert. Iedereen doet iets waar die goed in is en hierin versterken we elkaar.” – Jaap Kloet over Tuus in Smerdiek.