Mensen die ondersteuning nodig hebben en daar zelf niet in kunnen voorzien, kunnen een beroep doen op de Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeenten in de Oosterschelderegio kopen de Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning in bij deelnemers van de Basisovereenkomst. De gemeenten hebben het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) opdracht gegeven om zorg en ondersteuning via de Wmo in te kopen bij zorgaanbieders die deze diensten leveren. Het SWVO beheert ook de contracten met deze zorgaanbieders.  Ondersteuning die via dit contract geleverd wordt, heet ‘zorg in natura’.

Er is een overzicht van zorgaanbieders, ook wel ‘dienstverleners’, waar gemeenten in de Oosterschelderegio een overeenkomst mee hebben gesloten. Voor gemeente Veere geldt een ander overzicht van dienstverleners, omdat niet alle zorgaanbieders in beide regio’s werkzaam zijn.

Voor meer informatie over de contracten kunt u mailen naar wmo.oosterschelderegio@swvo.nl

Niet alle dienstverleners die ondersteuning bieden aan cliënten hebben een ‘eigen’ contract met het SWVO. Zij zijn onderaannemer of maken deel uit van een groter collectief. In de overzichten staan de dienstverleners die actief zijn onder verantwoordelijkheid van een andere dienstverlener of een groter collectief.

IWmo

Sinds 12 september 2016 verwerken gemeenten, SWVO en zorgaanbieders het administratief proces via iWmo. Het berichtenverkeer is de basis voor veilige gegevensuitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders. Gemeenten en aanbieders werken al een aantal jaren met het berichtenverkeer. Via een administratieprotocol geven we aan welke gegevens uitgewisseld worden en waarom.

Innovatiebudget

Binnen de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning werken we met een innovatiebudget. Een deel van de beschikbare middelen voor de Maatwerkvoorziening zijn aangewezen als middelen om innovatie en ontwikkeling te stimuleren.

Voorstel indienen

Deelnemers van de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning kunnen voorstellen indienen bij SWVO voor projecten of nieuwe diensten die er toe leiden dat er minder gebruik hoeft worden gemaakt van de Maatwerkvoorziening.

De criteria om voor een bijdrage uit het innovatiebudget in aanmerking te komen zijn in het kader innovatiebudget opgenomen.