SWVO houdt nauw contact met de (zorg)aanbieders. Zo zijn we op de hoogte van de lengte van de wachtlijsten, de gemiddelde wachttijd en welke maatregelen de aanbieders nemen om het tekort aan personeel op te lossen. Ook brengen we de effecten van de wachtlijsten op de kosten voor de gemeenten in kaart. We koppelen dit alles terug naar gemeenten en (zorg)aanbieders. Daarnaast helpen we aanbieders bij het vinden en initiëren van oplossingen. 

We stimuleren innovatie.
Technologie kan het werk van de zorg ontlasten, waardoor met minder medewerkers hetzelfde werk gedaan kan worden. SWVO brengt aanbieders bij elkaar en onderzoekt met hen de mogelijkheden. Zo starten we binnenkort met een pilot waarbij bij een aantal klanten een robotstofzuiger wordt ingezet. We kijken dan of dit de huishoudelijke hulp tijd bespaart. Tijd die zij weer in kunnen zetten bij andere klanten. Daarnaast doen we een proef met zorgrobot Tessa, zodat de zorgaanbieder kan ontdekken of dit robotje tijd bespaart in de begeleiding van klanten en klanten zelfredzamer maakt.

We leggen verbindingen.
We brengen aanbieders met elkaar in contact om goede oplossingen uit te wisselen. We brengen aanbieders in contact met andere organisaties die hen kunnen helpen bij het oplossen van het tekort aan arbeidskrachten. Daarnaast halen we de ervaringen van elders in Nederland naar onze regio.

We faciliteren de aanbieders.
SWVO heeft ook een faciliterende rol. Een voorbeeld  bij het werven van meer personeel. Samen met enkele aanbieders en Viazorg werven we medewerkers voor de huishoudelijke hulp onder relatief onbekende doelgroepen (bijvoorbeeld scholieren/studenten en statushouders). We leggen hiervoor contact met scholen, het werkgeverservicepunt, De Betho/Orionis en Vluchtelingenwerk. We brengen ook ideeën in, zoals een algemene wervings- of informatiecampagne. Wanneer aanbieders dit willen, ondersteunen we hen hierin.