logo Smerdiek Zorgt

Smerdiek Zorgt was een groot succes. Rond de 60 mensen maakten kennis met verschillende innovatieve middelen die de werkzaamheden in huis wat makkelijker kunnen maken.

Smerdiek Zorgt bestond uit twee delen: een dagprogramma in zorgcentrum Maartenshof (zorgorganisatie SVRZ) en een avondprogramma in dorpshuis De Haestinge voor vrijwilligers, professionals en de gemeente. Tijdens het dagprogramma kon je onder het genot van een kopje koffie of thee mee doen met de verschillende activiteiten. Zo kon je oefenen op de tv-fiets en een kijkje nemen in de Innovatiebus van Viazorg. De bus is een initiatief van Viazorg en SVRZ en normaal wordt deze ingezet om allerlei zorgprofessionals kennis te laten maken met hulpmiddelen. Voor Smerdiek Zorgt werd een uitzondering gemaakt en kon publiek er ook terecht.

Mensen kwamen bij Maartenshof om elkaar te ontmoeten en kennis op te doen. Zo’n zestig mensen bezochten de Innovatiebus om meer te weten te komen over hulpmiddelen in de zorg. Dat hoge aantal is grotendeels te danken aan de vrijwilligers van Tuus in Smerdiek die het evenement op het dorp hebben gepromoot.

De bezoekers hadden allemaal hun eigen interesses. Sommige mensen waren geïnteresseerd in een alarmknop, anderen in een heupairbag of een bril die patiënten helpt om oogdruppels aan te brengen. “Als ik deze hulp had gehad, had ik geen verpleegkundige nodig gehad”. Dat was een reactie die vaker te horen was. Het was mooi om te zien dat deze middelen ertoe kunnen leiden dat mensen weer vertrouwen krijgen, waardoor ze meer dingen kunnen doen. Omdat het zo’n succes was, zal SVRZ de bus weer inzetten bij zorgcentrum Ten Anker.

Innovatiebus met de tekst: technologie zorgt ook voor jou

Over de innovatiebus

De innovatiebus vol zorgtools rijdt door heel Zeeland. De bus is tot stand gekomen door 12 VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) organisaties in samenwerking met Viazorg. De innovatiebus creëert bewustwording voor de veranderingen in de toekomst. De zorg verandert en samen wordt er gekeken naar mogelijkheden om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Daarnaast kunnen de zorgtools de werkzaamheden in de zorg gemakkelijker maken. De bus laat zien wat kan helpen om langer zelfstandig te blijven wonen en hoe medewerkers in de zorg de uren duurzamer in kunnen te zetten.

19.00 uur
Partycentrum Haestinge

Clubs, verenigingen, kerken, zorgprofessionals, woningbouwvereniging Stadlander en de gemeente Tholen waren aanwezig bij het avondprogramma. Samen keken ze terug op de resultaten van het EMPOWERCARE-project van de afgelopen jaren. De vervolgstappen werden besproken en één ding was vrij duidelijk: iedereen wil dat het initiatief doorgaat, maar het moet wel goed georganiseerd zijn. En die toezegging is nu gedaan. De gemeente blijft het proces ondersteunen en er wordt een initiatiefgroep geformeerd om tot een overkoepelend coördinerend dorpsorgaan te komen zodat initiatieven nog beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

Man en vrouw op de tv-fiets
ouderen met elkaar in gesprek bij Smerdiek zorgt