Taxi De Vlieger is één van de aanbieders van Wmo-vervoer, waar SWVO een contract mee heeft. Bij De Vlieger werken 100 medewerkers en dagelijks rijden er 75 voertuigen. Dit bedrijf biedt, naast het reguliere taxi-vervoer, ook doelgroepenvervoer via de Wmo en routegebonden vervoer waaronder het leerlingenvervoer. Onder doelgroepenvervoer verstaan we onder andere het zorg- en rolstoelvervoer.  We hebben een gesprek met Stephan Lammerts, operationeel manager. Onderwerp van gesprek is de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de gevolgen die dit kan hebben voor de beschikbaarheid van chauffeurs.

Op kantoor van Taxi De Vlieger, worden we vriendelijk ontvangen door Stephan. Stephan vertelt dat de chauffeursbaan, zeker voor het doelgroepen- en leerlingenvervoer zeer aantrekkelijk is. “Het is fysiek geen zware baan, je bent bezig met mensen en je kunt eenvoudig instromen, omdat de opleidingseisen minimaal zijn.” Stephan benadrukt dat het niet zo is dat je meteen aan de slag kunt nadat je bent aangenomen. Aankomende chauffeurs volgen eerst een kort intern opleidingstraject. “Chauffeurs zijn tenslotte intensief betrokken bij kwetsbare mensen en daar moeten ze goed op voorbereid zijn. We willen graag tevreden klanten én tevreden chauffeurs.” Daarnaast is het een vereiste dat chauffeurs een rijopleiding volgen en theorie-examen doen. “Hiervoor hebben we het CBR nodig. Maar omdat bij het CBR de doorstroming stokt, duurt het langer voordat chauffeurs een examen kunnen afleggen en dus ingezet kunnen worden.”

Omdat de toestroom van nieuwe chauffeurs in zijn bedrijf redelijk is, zijn op dit moment de gevolgen van de arbeidsmarktkrapte beperkt. De grootste uitdaging vormt nu de uitval van mensen die tijdelijk en langdurig ziek zijn. Stephan meldt dat het aantal langdurig zieken groter is dan voorgaande jaren. Hij vermoedt dat dit komt door uitgestelde zorg in de corona tijd. Chauffeurs die bijvoorbeeld een kleine operatie moesten ondergaan in de coronatijd, hebben dit uitgesteld tot na de corona-periode. Omdat de gemiddelde leeftijd van onze chauffeurs wat hoger ligt, is het aantal chauffeurs dat te maken heeft met uitgestelde zorg redelijk groot.

Overigens zijn de besmettingen met corona tijdens het vervoer nihil gebleken. “We hebben goede voorzorgsmaatregelen getroffen, die besmettingen door of van chauffeurs hebben voorkomen. We zijn daar best trots op.”

Vooral bij leerlingenvervoer is het soms wat gepuzzel

Het tekort aan chauffeurs zit op dit moment bij leerlingenvervoer, vertelt Stephan. Bij leerlingenvervoer brengt de chauffeur de kinderen naar school, wacht vervolgens tot de kinderen klaar zijn en haalt ze weer op. Je moet voor dit werk dus ’s ochtends en ’s middags beschikbaar zijn. Het zijn geen complete werkdagen, maar je werkt ongeveer vier uur per dag. De baan is daarom goed te combineren met een andere baan of vrijetijdsbesteding, bijvoorbeeld met het verlenen van huishoudelijke hulp, maar de combinaties komen nog niet zo van de grond.

Om de uitval op te vullen werkt Taxi de Vlieger al jaren met een flexibele schil. “De laatste tijd merken we dat we de chauffeurs uit de flexibele schil nu permanent in moeten zetten. Het leerlingenvervoer heeft als kenmerk twee pieken: in de ochtend en in de middag. Dit zijn de momenten dat je de aanwezigheid van een chauffeur moet garanderen. Dat levert soms wat gepuzzel op.”

Tot nu toe heeft De Vlieger altijd kunnen leveren wat nodig is. “Leerlingenvervoer en medisch noodzakelijke ritten krijgen altijd voorrang. Hierdoor moet je wel keuzes maken welke diensten je wel en niet kan aanbieden”, legt Stephan uit.

Stephan constateert verder dat het aantal klanten voor een taxirit in de regio Middelburg en Vlissingen is afgenomen ten opzichte van de pre-coronatijd. Het gaat om een afname van ongeveer 25 %.  Waar de oorzaak is van deze afname weet Stephan niet precies. “Mogelijk is dit nog het gevolg van de angst die men had in de corona-periode om te worden besmet in de taxi”, vermoedt Stephan. Hij vervolgt: “We hebben toen veel afgeschaald en chauffeurs laten gaan. Deze zijn nu niet meer beschikbaar.”

Toekomstige ontwikkelingen

Stephan maakt zich voor de kortere termijn niet te veel zorgen. “We willen een goede werkgever zijn en het werk aantrekkelijk te maken. Wij vinden het belangrijk om goed met onze werknemers te communiceren zodat we weten wat er speelt en we daar mee aan de slag kunnen als dat in ons vermogen ligt. En natuurlijk willen we mooie vervoersmiddelen bieden, zoals bijvoorbeeld de nieuwere elektrische auto’s. Onze medewerkers zeggen daarover dat zij blij zijn met de fijne en veilige werkomgeving die het nieuwere wagenpark biedt.”

Ondanks het feit dat er niet directe nood is – er zijn nog steeds nieuwe chauffeurs die zich melden – staat er wel continu een vacature voor chauffeurs online. “We hopen hiermee werknemers binnen te halen, die een goede match zijn voor het werk en voor de organisatie. Mensen die maatschappelijk betrokken zijn én het leuk vinden om te rijden. Voor wie werk zoekt en uit het juiste hout gesneden is, is er bij ons meteen een baan”, sluit Stephan af. Een oproep die we graag opnemen in onze nieuwsbrief.